Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Škoda způsobená nezákonným rozhodnutím"
 1. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nezákonným rozhodnutím. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2715/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 4, s. 225-233. 
  článek

  článek

 2. Důsledky vydání zajištěné věci poškozenému v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 12-17. 
  článek

  článek

 3. Vybírání soudního poplatku za odvolání ve věci náhrady škody způsobené státem : nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 51-53. 
  článek

  článek

 4. Odpovědnost státu za škodu, promlčení : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1300-1312. 
  článek

  článek

 5. Nejvyšší soud České republiky: Počátek běhu objektivní promlčecí lhůty práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 15-16, s. 561-563. 
  článek

  článek