Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 49  
Váš dotaz: Autor osobní jméno = "Vrcha Pavel 1966"
 1. Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2021 . 225 stran . ISBN 978-80-7502-516-6   Signatura M 8931
  OP
  Odůvodnění civilního rozsudku

  kniha

 2. Stres a (syndrom) vyhoření u soudců / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2020 . 200 stran . ISBN 978-80-7502-432-9   Signatura M 8647
  SO
  Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

  kniha

 3. Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2016 . 167 stran . ISBN 978-80-7502-147-2   Signatura M 7528
  OP
  Odůvodnění civilního rozsudku

  kniha

 4. Formulace a odůvodnění výroku ve věci omezení svéprávnosti : rozsudek NS z 17. 12. 2014, sp. zn. 30 Cdo 4467/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 3, s. 91-92. 
  článek

  článek

 5. Zpětvzetí žaloby v odvolacím řízení : usnesení NS z 22. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3601/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 3, s. 93-94. 
  článek

  článek

 6. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2015 . 202 stran . ISBN 978-80-87576-91-5   Signatura M 7173
  PZ
  Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

  kniha

 7. Vyloučení soudce, který vykonával v občanském sdružení arbitrážní činnost. Mimoprofesní činnost soudce (nejen) z pohledu právního institutu vyloučení soudce : usnesení NS z 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Nd 313/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 4, s. 130-133. 
  článek

  článek

 8. Posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (Rc 16/2015) : usnesení ÚS z 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 253-256. 
  článek

  článek

 9. Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270. 
  článek

  článek

 10. Dobrá víra nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí. Předložení věci velkému senátu NS : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 1, s. 19-20. 
  článek

  článek