Výsledky vyhledávání

 1. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích / Eva Šimečková.    Praha : Leges, 2020 . 266 stran . ISBN 978-80-7502-470-1   Signatura M 8843
  PP
  Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

  kniha

 2. Právo na rovné zacházení : deset let antidiskriminačního zákona / editor Martin Šmíd.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 324 stran . ISBN 978-80-7598-850-8   Signatura M 8830
  UP
  Právo na rovné zacházení

  kniha

 3. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 . 575 s. . ISBN 978-80-7380-540-1   Signatura M 7072
  PP-HůPr
  Pracovní právo

  kniha

 4. Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie / Eva Šimečková, Jitka Jordánová.    Praha : Leges, 2015 . 191 stran . ISBN 978-80-7502-070-3   Signatura M 7234
  PP
  Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie

  kniha

 5. Konkurenční jednání zaměstnance / Eva Šimečková.    Praha : Linde, 2008 . 203 s. . ISBN 978-80-7201-738-6   Signatura M 4771
  PP-ŠiKo
  Konkurenční jednání zaměstnance

  kniha

 6. Kapitalistická revoluce : padesát propozic o prosperitě, rovnosti a svobodě / Peter L. Berger ; [přeložily Eva Šimečková a Věra Kuchařová].    Bratislava : Archa, 1993 . 296 s. . ISBN 80-7115-042-8   Signatura M 1189
  PL-BeKa
  Kapitalistická revoluce

  kniha