Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 86  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_cat 0010939 xcla^"
 1. Judikatura Nejvyššího správního soudu : kárná odpovědnost soudních exekutorů.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.1-7. 
  článek

  článek

 2. Právní režim užívání věci v podílovém spoluvlastnictví spoluvlastníkem nad rámec jeho spoluvlastnického podílu : nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10.3.2011, sp.zn. II. ÚS 2919/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.7-9. 
  článek

  článek

 3. K náhradě nákladů právního zastoupení organizační složky státu advokátem. K účelnosti vynaložených nákladů řízení : nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19.10.2011, sp.zn. IV. ÚS 3131/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.9-10. 
  článek

  článek

 4. Změna judikatury: aplikace nového právního názoru v řízeních již zahájených. Vývoj judikatury o ocenění členského podílu v bytovém družstvu při vypořádání SJM : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.8.2011, sp.zn. 22 Cdo 1788/2011.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.12-13. 
  článek

  článek

 5. K užívání věci podílovým spoluvlastníkem nad rámec jeho spoluvlastnického podílu : usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 27.10.2010, sp.zn. 6 Cdo 184/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.13-15. 
  článek

  článek

 6. K překročení obvyklé správy majetku v SJM jedním z manželů a k posouzení ochrany nabytých práv v dobré víře při dovolání se neplatnosti právního úkonu : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.10.2011, sp.zn. 30 Cdo 2371/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.17-18. 
  článek

  článek

 7. K samostatnosti právní moci výroků rozsudku, jímž soud rozhoduje o vypořádání podílového spoluvlastnictví v širším smyslu : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.9.2010, sp.zn. 22 Cdo 766/2009.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.18-20. 
  článek

  článek

 8. K procesním možnostem správce daně v řízení ve věci vyměření daňové povinnosti (nadměrného odpočtu) v případě marného uplynutí prekluzivní lhůty ve smyslu § 47 odst. 1 SpDP : rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.8.2011, č.j. 15 Ca 79/2009-19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.29-31. 
  článek

  článek

 9. Správní praxe v rozporu se zásadou legality : rozsudek ze dne 10.11.2011, C-539/09, Rank Group (třetí senát, rozhodnuto bez stanoviska generálního advokáta Y. Bota).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.31-32. 
  článek

  článek

 10. Řízení proti účastníkovi, jehož pobyt není znám : rozsudek ze dne 17. 11. 2011, C-327/10, Lindner (první senát, generální advokátka V. Trstenjak, předběžná otázka ČR, vyjádření ČR).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.1, s.33-34. 
  článek

  článek