Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0003925 xcla^"
 1. Kein Widerrufsrecht bei individuell hergestellter Ware : EuGH 21.10.20 – C-529/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 51, s. 3707-3708. 
  článek

  článek

 2. Die vorläufinge Anwendung von Staatsverträgen zwischen Verfassungsgrundsätzen und der «Rücksicht auf die Forderungen der Wirklichkeit».   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 116, (2015), Heft 9, s. 455-469. 
  článek

  článek

 3. Smlouva. Akceptace návrhu smlouvy. Smlouva o zřízení zástavního práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.ledna 2013, sp.zn. 31 Cdo 1571/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 1-11. 
  článek

  článek

 4. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16.1.2013, sp.zn. 31 Cdo 1571/2010.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č. 4, s. 543-554. 
  článek

  článek

 5. Přístupy k řešení oboustranného omylu při uzavírání smlouvy.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 152, (2013), č.11, s. 1113-1131. 
  článek

  článek

 6. Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.10, s.359-360. 
  článek

  článek

 7. Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.1, s.25-30. 
  článek

  článek