Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 75  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0003478 xcla^"
 1. Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 277-286. 
  článek

  článek

 2. Výrok prezidenta republiky z pohledu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup : nález ÚS z 2. 2. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3076/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 116. 
  článek

  článek

 3. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Likvidace dědictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4962/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 71-79. 
  článek

  článek

 4. Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 333-335. 
  článek

  článek

 5. Nejvyšší soud České republiky: nesprávné zřízení opatrovníka osobě neznámého pobytu a odpovědnost státu za škodu tím způsobenou : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu z 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 848-850. 
  článek

  článek

 6. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nezákonné rozhodnutí : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 30 Cdo 3542/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 11-12, s. 663-671. 
  článek

  článek

 7. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5042/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 296-307. 
  článek

  článek

 8. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Procesní nástupce účastníka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3945/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 20-26. 
  článek

  článek

 9. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 121-133. 
  článek

  článek

 10. Odpovědnost státu za škodu, zadostiučinění (satisfakce), svéprávnost (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3466/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 2, s. 366-372. 
  článek

  článek