Výsledky vyhledávání

 1. Praktická personalistika : odborný dvouměsíčník.    Olomouc : ANAG, 2015- . ISSN 2336-5072   Signatura C
  Praktická personalistika

  časopis

 2. Personální a sociálně právní kartotéka.    Praha : Wolters Kluwer, 2016- . ISSN 1211-9482   Signatura C150
  Personální a sociálně právní kartotéka

  časopis

 3. Mzdová účetní : odborný měsíčník.    Olomouc : ANAG, 2015- . ISSN 1211-1430   Signatura C
  Mzdová účetní

  časopis

 4. Práce a mzda : odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast.    Praha : Wolters Kluwer, 2015- . ISSN 0032-6208   Signatura C
  Práce a mzda

  časopis

 5. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  časopis

 6. Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Codex Bohemia, 1997-  2001-2004 ; Praha : ASPI Publishing  2005-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1211-8362   Signatura C 64
  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  časopis

 7. Právo pro podnikání a zaměstnání.    Praha : Comenius Print, 2012-2014  Praha : Comenius Print, 2012-2014  Praha : LexisNexis CZ, 2006-2010, 2012-2014 . ISSN 1801-6014   Signatura C 47
  Právo pro podnikání a zaměstnání

  časopis

 8. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo.    Praha : Orac, 1992-2005 .  svazků . ISSN 1211-1120   Signatura C 47
  časopis

  časopis