Výsledky vyhledávání

 1. Dohled v soustavě státního zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 6, s. 14-25. 
  článek

  článek

 2. K postupu státního zástupce po vydání stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu o možnosti soudu odmítnout návrh na potrestání, jestliže zkrácenému přípravnému řízení předcházelo prověřování, které trvalo příliš dlouho.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 1, s. 9-20. 
  článek

  článek

 3. K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.6, s. 133-137. 
  článek

  článek

 4. K prohlídkám jiných prostor a pozemků v přípravném řízení po novele trestního řádu provedené zákonem č. 459/2011 Sb..   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 12, (2014), č. 3, s. 60-65. 
  článek

  článek

 5. K některým výkladovým problémům zákona o zdravotních službách z pohledu působnosti státního zastupitelství v trestním řízení.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 11, (2013), č. 6, s. 42-47. 
  článek

  článek

 6. "Vazební" novela trestního řádu a její dopad na činnost státních zástupců.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 1, s. 14-20. 
  článek

  článek

 7. Výběr z judikatury.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 1, s. 59-69. 
  článek

  článek

 8. Výběr z judikatury.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 2, s. 63-69. 
  článek

  článek

 9. Vymezení jiných osob oprávněných nahlížet do spisů v přípravném řízení, pokud takové oprávnění odůvodňují potřebou uplatnění svých práv podle § 65 odst. 1, poslední věty, trestního řádu.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 10, (2012), č. 3, s. 36-38. 
  článek

  článek

 10. K formálnímu pojetí trestného činu s materiálním korektivem z pohledu státního zástupce.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 10, (2011), č.6, s. 159-165. 
  článek

  článek