Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0003733 amg^"
 1. XXVIII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2021 . 610 stran . ISBN 978-80-7502-462-6   Signatura M 3697/28
  PV-sklad
  kniha

  kniha

 2. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7   Signatura M 8608
  OP
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  kniha

 3. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení / Ondřej Pavelek.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xiv, 120 stran . ISBN 978-80-7400-785-9   Signatura M 8706
  OP
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

  kniha

 4. V přiměřené lhůtě : odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení / Lukáš Hadamčík.    Praha : Leges, 2016 . 160 stran . ISBN 978-80-7502-167-0   Signatura M 7681
  OP
  V přiměřené lhůtě

  kniha

 5. A company's right to damages for non-pecuniary loss / Vanessa Wilcox.    Cambridge : Cambridge University Press, 2016 . xxxiv, 192 stran . ISBN 978-1-107-13927-5   Signatura Z 3801
  OP
  A company's right to damages for non-pecuniary loss

  kniha

 6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku : komentář k § 2894 až § 2971, metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví / Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2015 . 335 stran . ISBN 978-80-7263-940-3   Signatura M 7142
  OP-VíNá
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

  kniha

 7. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích / Gabriel Achour, Martin Pelikán.    Ostrava : KEY Publishing, 2015 . 275 stran . ISBN 978-80-7418-231-0   Signatura M 7154
  OP-AcNá
  Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

  kniha

 8. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry, Milena Kolářová, Karla Kotková, Karel Moses.    Praha : C.H. Beck, 2015 . xiv, 164 stran . ISBN 978-80-7400-280-9   Signatura M 7229
  OP
  Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

  kniha

 9. Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy / zostavili Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2015 . 263 stran . ISBN 978-80-8168-310-7   Signatura Z 3589
  OP
  Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

  kniha

 10. Nový občanský zákoník : náhrada škody / Petr Novotný ... [et al.].    Praha : Grada Publishing, 2014 . 139 s. . ISBN 978-80-247-5165-8   Signatura M 6715
  OP-NoNo
  Nový občanský zákoník

  kniha