Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 38  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0003644 xcla^"
 1. Služebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15. 
  článek

  článek

 2. Problematická judikatura ÚS k vyloučení materiální publicity obchodního rejstříku v procesu nabývání vlastnického práva k nemovitosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. III. ÚS 2928/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 65-72. 
  článek

  článek

 3. Res iudicata ve správním řízení.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 14, s. 30. 
  článek

  článek

 4. K povinnosti katastrálních úřadů zapisovat zákonná věcná břemena do katastru nemovitostí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 6, s. 390-394. 
  článek

  článek

 5. Omluvitelný právní omyl soudu a účastníka. Ke knihovní držbě : rozsudek NS z 31. 1. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5823/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 192-194. 
  článek

  článek

 6. Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde bezüglich Grundbuchberichtigung : BVerfG 01.10.18 – 2 BvR 1649/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71, (2018), Heft 48, s. 3504-3505. 
  článek

  článek

 7. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí pozemku zastaveného panelovými domy a dobrá víra nabyvatele. Opuštění nemovitosti podle občanského zákoníku 1950 : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 22. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo 5163/2014; 22 Cdo 910/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 149-150. 
  článek

  článek

 8. Ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 KatZ : nález ÚS z 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 240-242. 
  článek

  článek

 9. K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 12, s. 43-46. 
  článek

  článek

 10. Nejvyšší soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 12, s. 451-452. 
  článek

  článek