Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 141  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0001119 xcla^"
 1. Lhůta pro svolání valné hromady.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 17-33. 
  článek

  článek

 2. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 3. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 4. Zrušení povolení insolvenčního správce pro pozbytí podmínky bezúhonnosti : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2021, č. j. 5 As 320/2020-55.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 58-63. 
  článek

  článek

 5. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  článek

  článek

 6. Pracovněprávní vztahy, smluvní pokuta, zdánlivé právní jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Analogie legis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1174-1185. 
  článek

  článek

 7. K náhradě tzv. další nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 51-58. 
  článek

  článek

 8. Třetí osoby v rámci náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 442-449. 
  článek

  článek

 9. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  článek

  článek

 10. Nová právní úprava dovolené - strašák, či žádoucí změna?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 9, s. 22-28. 
  článek

  článek