Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Změna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby. § 40 odst. 2, § 143a odst. 1 ObčZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.13-14, s.514-515. 
    článek

    článek