Počet záznamů: 1  

Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu

  1. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. -- Anotace: Autor se zabývá řešením problému, zda vlastník nemovité věci legálním způsobem může dosáhnout toho, aby byl do svých prostor (obydlí třetí osoby) vpuštěn (například za účelem prohlídky), pokud třetí osoba, která užívá bez právního titulu cizí nemovitou věc, odmítá jejímu vlastníkovi poskytnout jakoukoliv součinnost a tuto cizí věc užívá i nadále, a to proti vůli vlastníka. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2227/12; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 189/01.
    In: Komorní listy. -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 9-13.

    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2227/12 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 189/01 * Vlastnictví nemovitostí * Nemovité věci * Ochrana obydlí * Právo na nedotknutelnost obydlí * článek
Počet záznamů: 1