Počet záznamů: 1  

Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona

  1. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona. -- Anotace: Autor se zabývá otázkami, které vznikají v souvislosti se zrušením vyvlastnění dle části šesté zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. Pozornost věnuje zejména povaze tohoto institutu a ne zcela jasně formulovaným důvodům pro zrušení vyvlastnění. Dále hledá odpovědi na to, co se v důsledku zrušení vyvlastnění děje s vlastnickými právy dotčených osob a jakým způsobem, popř. v jakém právním režimu probíhá vracení si vzájemných plnění a náhrada případné újmy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 33-38.

    Ústavní soud 2020 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 1849/08 * Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1085/11 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11 * Vyvlastnění * Zrušení rozhodnutí * Vlastnické právo * Náhrada újmy * článek
Počet záznamů: 1