Počet záznamů: 1  

Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ

 1. SYS0014983
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20140602135218.3
  007
   
  ta
  008
   
  100301e2012----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*m0002957 $a Lasák, Jan, $d 1984- $4 cmm
  245
  10
  $a Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : $b rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010
  520
  2-
  $a Závěr, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, přitom NS přijal s vědomím faktu, že ÚS nálezem pléna z 21.2.2012, sp.zn. Pl. ÚS 29/11, zrušil § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ až uplynutím 31.12.2012, a s přihlédnutím k tomu, že v době podání dovolání měl dovolatel právo legitimně očekávat, že splnění podmínek formulovaných § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 OSŘ povede k věcnému přezkumu jím podaného dovolání.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0006913 $a Ústavní soud 2012
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000433 $a Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0003925 $a Uzavírání smluv
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000517 $a Dozorčí rada
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000904 $a Valná hromada
  655
  07
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0010939 $t Soudní rozhledy $x 1210-6410 $7 nnas $d Praha : C.H. Beck, 2012 $g Roč.18, (2012), č.10, s.359-360
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Počet záznamů: 1