Počet záznamů: 1  

Nejvyšší správní soud České republiky: Skutečné zahájení daňové kontroly a námitka prekluze

 1. Záhlaví-jméno Košťál, Vratislav, (autor)
  Údaje o názvuNejvyšší správní soud České republiky: Skutečné zahájení daňové kontroly a námitka prekluze : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2022, č. j. 7 Afs 39/2020-29
  AnotaceI. Postup správce daně, který následoval po sepsání protokolu, se od "předkontrolní" fáze nijak nelišil. Správce daně plynule pokračoval ve sdělování svých požadavků prostřednictvím e-mailové komunikace s tím, že v nich promítal své poznatky z "předkontrolní" fáze a dále na ně navazoval. Popsaný sled kroků správce daně nelze proto hodnotit jako pouhé zjišťování a sběr podkladových informací a "mapování terénu", naopak se jedná o zjišťování a ověřování správnosti stanovení daňové povinnosti, které má být prováděno v rámci daňové kontroly. Postup správce daně předcházející sepsání protokolu tak byl daňovou kontrolou. II. Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn, kterým je den, kdy správce daně zahájil kontrolní činnost v návaznosti na vymezení jejího předmětu a rozsahu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. III. ÚS 1341/08.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 14, (2022), č. 2, s. 139-143
  Předmět.hesla Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1341/08
  Daně
  Daňová povinnost
  Daňová kontrola
  Promlčení a prekluze
  Námitka prekluze
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1