Počet záznamů: 1  

Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi

 1. Záhlaví-jméno Chamráthová, Anna, (autor)
  Údaje o názvuProblémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi
  AnotaceAutorka analyzuje, zda je obecné chápání pojetí veřejné moci a orgánu veřejné moci pro účely použití v právních normách dostačující a jaký má tato problematika význam pro uplatňování práv jednotlivců. V první části textu tyto pojmy za užití judikatury vymezuje a dospívá k závěru, že veřejnou mocí se míní vrchnostenská činnost spočívající v autoritativním rozhodování o právech a povinnostech v nadřazeném postavení. Následně analyzuje užití obou uvedených pojmů ve vybraných právních normách za pomoci judikatorního a doktrinálního výkladu. Výsledkem je zjištění, že jednak v praxi není obecně přijímané vymezení veřejné moci vždy zcela přiléhavé, jednak je nevrchnostenská činnost ztotožňována s činností, kdy orgán vystupuje v pozici soukromé fyzické či právnické osoby. Zároveň však autorka dospívá k závěru, že zřejmým záměrem zákonodárce je, aby právní normy vázaly určité skutečnosti na situace, kdy orgán či jeho funkcionář vykonávají svou veřejnoprávní zákonem uloženou kompetenci či vystupují z titulu své funkce, jako zkratku pro tyto situace však použije výraz veřejná moc, kdy tak nedochází k pokrytí všech zákonodárcem zamýšlených situací. V poslední části textu autorka řeší, jak různé přístupy k chápání veřejné moci ovlivní jednotlivce, na jejichž situaci normy užívající tyto pojmy dopadají. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 229/98; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 9. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS-st. 9/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93; nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 182/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. I. ÚS 216/07; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 371/99; nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 9/09; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 451/2000.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 7, s. 510-524
  Předmět.hesla Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 229/98
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 9/99
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 182/05
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 216/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 371/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1146/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 451/2000
  Veřejná moc
  Orgány veřejné moci
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-7.html?a=3588
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.