Počet záznamů: 1  

Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců

 1. Záhlaví-jméno Bělohlávek, Alexander J., 1968- (autor)
  Údaje o názvuJiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců : výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.)
  AnotaceAutor se zaměřuje na možnost výkonu funkce rozhodce státními zaměstnanci vykonávajícími státní správu, a to s ohledem na úpravu případné další výdělečné činnosti zejména v režimu zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě. Pozornost je věnována zejména podrobnému výkladu ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, stejně jako obecným předpokladům výkonu funkce rozhodce státním zaměstnancem vykonávajícím státní správu především v návaznosti na specifika rozhodčího řízení a rozhodcovské činnosti. Autor nejprve v obecné části krátce popisuje postavení rozhodce a stran v rozhodčím řízení s přihlédnutím k povinnostem státního zaměstnance, charakterizuje činnost rozhodce v kontextu českého právního řádu a poskytuje podrobný přehled kvalifikačních předpokladů, které pro rozhodce stanovuje zákon o rozhodčím řízení. V hlavní části je podrobně pojednána možnost výkonu rozhodcovské činnosti státním zaměstnancem. Autor zkoumá východiska a účel úpravy ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě a porovnává postavení státních zaměstnanců se zákonnou úpravou dalších osob, které jsou ve služebním poměru k České republice, jakož i dalších osob, u kterých zákon omezuje možnost výkonu jiných činností. S ohledem na zákonnou úpravu rozhodcovské činnosti, stejně jako s ohledem na zkoumaný historický vývoj ustanovení nyní obsaženého v § 81 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, jeho účel, systematika v českém právním řádu, porovnání s obdobnými ustanoveními jiných předpisů, jakož i racionální a ústavně konformní možnosti jeho aplikace autor uzavírá, že činnost rozhodce není výdělečnou činností ve smyslu § 81 odst. 2 zákona o sociální službě. Státní zaměstnanci konající státní službu tak nepotřebují k výkonu této činnosti souhlas příslušného služebního orgánu. Výkon rozhodcovské činnosti však nesmí ohrozit výkon jejich povinností vyplývajících z výkonu státní správy. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 11/2000; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 3/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 50/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2427/12.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 27, (2019), č. 3, s. 311-347
  Předmět.hesla Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 50/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2427/12
  Advokáti
  Rozhodci
  Tlumočníci
  Znalci
  Rozhodčí řízení
  Státní služba
  Konflikt zájmů
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nestrannost
  Nezávislost
  Výdělečná činnost
  Zákon o státní službě
  Forma, žánr elektronický článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12546 Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců : výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.)
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.