Počet záznamů: 1  

Posuzování smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené před Rc 45/2009. Vydržení vlastnického práva k nemovitosti dle neplatné smlouvy o zajišťovacím převodu

 1. Záhlaví-jméno Vrcha, Pavel, 1966- (autor komentáře)
  Údaje o názvuPosuzování smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené před Rc 45/2009. Vydržení vlastnického práva k nemovitosti dle neplatné smlouvy o zajišťovacím převodu : rozsudek NS z 28.5.2014, sp.zn. 30 Cdo 1685/2014
  AnotaceK dovolání žalované NS rozsudkem z 2.10.2013, č. j. 30 Cdo 907/2013-180, rozsudek OS, jakož i rozsudek KS zrušil a věc vrátil OS k dalšímu řízení. NS (též s odkazem na judikaturu ÚS ve věcech sp.zn. Pl. ÚS 77/06, sp.zn. III. ÚS 1275/10 a sp.zn. I. ÚS 3061/11) vyložil, že odvolací soud sice při meritorním rozhodnutí správně zohlednil zmíněné rozhodnutí velkého senátu NS ve věci sp․ zn. 31 Odo 495/2006 k otázce výkladu a aplikace § 553 ObčZ 1964, ponechal však (při právním posouzení věci) zcela stranou výjimečné okolnosti tohoto případu (dlouhodobou nečinnost žalující strany oproti dlouhodobému přesvědčení dovolatele o tom, že je vlastníkem předmětné bytové jednotky, též s ohledem na v tu dobu publikovanou judikaturu obecných soudů), jakož i s ohledem na ÚS vyžadovaný požadavek zohlednit při interpretaci právních úkonů stav právní nauky a judikatury, která v případě zajištění závazku převodem práva vyznívala zcela jinak, než jak byla později usměrněna uvedeným rozsudkem velkého senátu. ÚS judikoval, že pokud se někdo uchopí držby nemovitosti na základě kupní smlouvy neplatné z důvodu, že její předmět není dostatečně určitý, nemůže být vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem věci, a to ani v případě, že je přesvědčen, že taková smlouva k nabytí vlastnictví k nemovitosti postačuje. Držba nemovitosti, která se o takovou smlouvu opírá, nemůže vést k vydržení (usnesení ÚS z 3.6.2004, sp.zn. III. ÚS 50/04).
  In Soudní rozhledy. - Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 266-268
  Předmět.hesla Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1275/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 50/04
  Zajišťovací převod práva
  Vlastnické právo
  Vydržení
  Neplatnost smlouvy
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1