Search results

 1. Správní řízení od A do Z : postupy podle správního řádu ; výklad pojmů ; vzory úkonů správního orgánu ; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, s margináliemi ; grafické zvýraznění odkazů na související hesla / Eva Šromová.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2020 . 470 stran . ISBN 978-80-7554-259-5   Signatura M 8642
  SP
  Správní řízení od A do Z

  book

 2. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 3. Správní řád : komentář / Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek.    Praha : C.H. Beck, 2020 . xxv, 890 stran . ISBN 978-80-7400-804-7   Signatura M 8780
  SP
  Správní řád

  book

 4. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2019 . 533 stran . ISBN 978-80-7502-355-1   Signatura M 8466
  SP
  Správní řád

  book

 5. GDPR a správní řád.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 2, s. 96-106. 
  article

  article

 6. Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy : správní řád, katastr nemovitostí, pozemní komunikace, inženýrské sítě, bytová výstavba, nemovitosti, stavba, dotčené orgány ve stavebních řízeních / Jiří Blažek.    Olomouc : ANAG, 2019 . 358 stran . ISBN 978-80-7554-225-0   Signatura M 8453
  PZ
  Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy

  book

 7. Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxxv, 1011 stran . ISBN 978-80-7400-751-4   Signatura M 8497
  SP
  Správní řád

  book

 8. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou / Jan Hrabák.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxii, 460 stran . ISBN 978-80-7598-134-9   Signatura M 8277
  SP
  Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

  book

 9. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 741 stran . ISBN 978-80-7380-739-9   Signatura M 8293
  SP
  Správní právo

  book

 10. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 698 stran . ISBN 978-80-7380-649-1   Signatura M 7767
  SP
  Správní právo

  book