Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Zpronevěra"
 1. Svěření cizí věci jako součást skutku zpronevěry.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 4, s. 218-222. 
  article

  article

 2. Zpronevěra, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, souběh (konkurence) trestných činů; Výrok rozhodnutí, řízení o odvolání, pokračování v trestném činu, skutek; Řízení o odvolání, rozhodnutí : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2021, sp. zn. 5 Tdo 1345/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1037-1061. 
  article

  article

 3. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zpronevěra : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 3 Tdo 821/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2016), č. 1, s. 3-9. 
  article

  article

 4. Zpronevěra : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 3, s. 364-382. 
  article

  article

 5. The limitations of a human rights approach to corruption.   -- In:  International and comparative law quarterly -- ISSN 0020-5893. -- Vol. 65, (2016), no. 2, s. 405-438. 
  article

  article

 6. Nepřípustnost trestního stíhání, překážka věci rozhodnuté, ne bis in idem : usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. 3 To 44/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 10, s. 1419-1426. 
  article

  article

 7. Untreue durch Wahlkampffinanzierung.   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2015, Heft 10, s. 313. 
  article

  article

 8. Untreue durch gesetzwidrige Wahlkampffinanzierung – Konzept „Wahlsieg 2006“ : BGH, 11.12.14 – 3 StR 265/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 68, 2015, Heft 22, s. 1618-1625. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: k rozlišení svémocného úvěru a trestného činu zpronevěry : usnesení Nejvyššího soudu ze 17. 6. 2015, sp. zn. 7 Tdo 704/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 10, s. 245-247. 
  article

  article

 10. Otázky & odpovědi : NOZ - část čtvrtá.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč.2, (2014), č. 3, s. 21-22. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.