Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Způsobilost k právním úkonům"
 1. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 1-302) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1054 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 9042/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Śmierć osoby, która wniosła skargę konstytucyjną (aspekty procesowe).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 9, s. 86-99. 
  article

  article

 3. Zadlužování dětí : dojde ke změně?.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 24-26. 
  article

  article

 4. Neplatnost právního úkonu, způsobilost k právním úkonům : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1016-1020. 
  article

  article

 5. The concept of juristic person / Karel Beran.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvii, 259 stran . ISBN 978-80-7598-188-2   Signatura M 8665
  OP
  The concept of juristic person

  book

 6. Právní následky nezplacení úhrady za ubytování dívky na internátě : nález ÚS z 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 7. Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427. 
  article

  article

 8. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. 725-735. 
  article

  article

 9. Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice : díl druhý: specifika dětských dluhů vzniklých ze smluv o přepravě osoby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 770-779. 
  article

  article

 10. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 3, s. 18-24. 
  article

  article