Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Zmocněnec"
 1. K přiznání nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1033/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 65-67. 
  article

  article

 2. Účelnost vynaložených nákladů zmocněnce poškozeného v trestním řízení : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1033/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 117. 
  article

  article

 3. Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2022, sp. zn. I. ÚS 618/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 50-52. 
  article

  article

 4. K posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 6, s. 52-55. 
  article

  article

 5. Against settlement before the European Court of Human Rights.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 20, (2022), no. 3, s. 942-975. 
  article

  article

 6. Ke snížení sazby mimosmluvní odměny zvoleného zmocněnce poškozeného : nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3152/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 9, s. 51-53. 
  article

  article

 7. Snížení sazby mimosmluvní odměny zvoleného zmocněnce poškozeného : nález ÚS z 23. 5. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3153/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 285. 
  article

  article

 8. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 9. Nárok na bezplatné zastoupení zvlášť zranitelné oběti : nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2842/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 51-52. 
  article

  article

 10. K právu poškozeného domáhat se náhrady nákladů vzniklých přibráním zmocněnce v případě podmíněného zastavení trestního stíhání : nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2020, sp. zn. I. ÚS 825/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 62-68. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.