Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Zmeškání lhůty"
 1. Widereinsetzung bei Versäumung der Verfassungsbeschwerdefrist : BVerfG 15.02.23 – 1 BvR 2349/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 19, 2023, s. 1347-1349. 
  article

  article

 2. Veřejný pořádek a zájem dítěte v intencích ust. § 792 o. z..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 31-34. 
  article

  article

 3. Prominutí zmeškání lhůty. Epidemie koronaviru SARS CoV-2 : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3798/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 3, s. 171-176. 
  article

  article

 4. Včasnost podání v souvislosti s přijatými ochrannými opatřeními proti šíření koronaviru : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1163/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 184. 
  article

  article

 5. Ke včasnému podání stížnosti v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1163/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 58-59. 
  article

  article

 6. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 3, s. 22-28. 
  article

  article

 7. Průvodce po Lex Covid - exekuce.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 6, s. 15-20. 
  article

  article

 8. Exekuce v čase legislativní nouze : inter arma enim silent leges?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 2-11. 
  article

  article

 9. Procesní právo - dodržení procesní lhůty - podání došlé elektronickou poštou - opožděné podání : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 10. Lhůty : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 676-681. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.