Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Zjišťování totožnosti"
 1. „Racial Profiling“ und polizeiliche Prävention : Das Urteil des EGMR im Fall Basu gegen Deutschland (18.10.2022, 215/19) überzeugt nicht.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 21-23, s. 573-577. 
  article

  article

 2. Festnahme und Anhaltung auf Polizeistation zur Identitätskontrolle nach Demonstationsteilnahme : Arnold und Marthaler gg die Schweiz (19.12.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 6, s. 544-548. 
  article

  article

 3. Totožnost skutku v civilním řízení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 43-45. 
  article

  article

 4. Náležitosti výzvy k prokázání totožnosti dle § 63 odst. 2 písm. l) PolČR : nález ÚS z 11. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1022/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 8-10. 
  article

  article

 5. K náležitosti výzvy k prokázání totožnosti podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1022/21 ze dne 11. 10. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. lxxxii-lxxxix. 
  article

  article

 6. Preventivní ztotožňování účastníků shromáždění Policií ČR : nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1022/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 6, s. 50-52. 
  article

  article

 7. Ústavní soud: policista musí vždy konkrétně zdůvodnit, proč legitimuje účastníka shromáždění.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 54. 
  article

  article

 8. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / Pavel Mates (ed.).    Praha : Leges, 2019 . 427 stran . ISBN 978-80-7502-346-9   Signatura M 8467
  OP
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

  book

 9. ÚS: k právní úpravě data retention.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 6, s. 11-12. 
  article

  article

 10. ÚOOÚ: Vyjádření k nálezu Ústavního soudu ve věci data retention.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. iii. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.