Search results

Records found: 121  
Your query: Subject h. and keywords = "Zastavení exekuce"
 1. Právo soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce při zastavení řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2434/21 ze dne 8. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 2. Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody : usnesení sp. zn. I. ÚS 2938/22, I. ÚS 2958/22, II. ÚS 3137/22.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 3. Svévolný postup soudního exekutora - pokračování v exekuci po zrušení exekučních příkazů : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. III. ÚS 2208/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 4. Soudní exekuce / Jitka Wolfová, Martin Štika.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . 367 stran . ISBN 978-80-7676-114-8   Signatura M 9149
  OP
  Soudní exekuce

  book

 5. Judikatura v exekučních věcech : usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 798/2022 ze dne 8. 6. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 53-55. 
  article

  article

 6. Lze vzít zpět návrh na zastavení exekuce?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 541-544. 
  article

  article

 7. Nedostatečné odůvodnění soudního rozhodnutí o zamítnutí zastavení exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 1644/21 ze dne 24. 8. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 8. Zastavení exekučního řízení zastaveného soudním exekutorem v rozporu se zákonem : nález sp. zn. III. ÚS 1536/21 ze dne 29. 9. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 47-48. 
  article

  article

 9. Odůvodnění rozhodnutí o nákladech exekuce dle § 271 OSŘ : nález ÚS z 23. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3038/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 156. 
  article

  article

 10. Exekuční titul. Zastavení exekuce. Stanovisko silničního správního úřadu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1358/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 12, s. 762-769. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.