Search results

 1. Rozhodnutí, které se může dotýkat i tzv. rodinných spolků.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 9-11. 
  article

  article

 2. K rozhodnutí NS ohledně posouzení tzv. nových skutečností z hlediska přechodných ustanovení občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. 29 ICdo 128/2018.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 64-67. 
  article

  article

 3. Námitka započtení ze strany manžela povinného : usnesení NS z 22. 9. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2582/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 118-119. 
  article

  article

 4. Neplatnost právního jednání, veřejný pořádek (o. z.), započtení pohledávky : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sen. zn. 31 ICdo 36/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1643-1654. 
  article

  article

 5. Započtení pohledávky, přechodná (intertemporální) ustanovení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4795/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 331-338. 
  article

  article

 6. „Stimmt so!“ – Die Anrechnung von Trinkgeld auf den gesetzlichen Mindestlohn.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 28, s. 1977-1982. 
  article

  article

 7. Smluvní pokuta, započtení pohledávky : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 746-753. 
  article

  article

 8. Smluvní pokuta. Moderace smluvní pokuty. Započtení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 927/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 6, s. 414-419. 
  article

  article

 9. Započtení pohledávky, smluvní pokuta, přechodná (intertemporální) ustanovení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 32 Cdo 5234/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 6, s. 1114-1122. 
  article

  article

 10. Započtení pohledávky splatné na výzvu věřitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 32 Cdo 1630/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 10, s. 728-735. 
  article

  article