Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Zajištění majetku"
 1. Le gel des avoirs d´individus dans l´ordre juridique international: caractérisation et qualification d´une voie d éxécution en mutation.   -- In:  Revue Générale de Droit International Public -- ISSN 0373-6156. -- Tome 126, (2022), nr. 2, s. 247-280. 
  article

  article

 2. Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice : znehodnocení zajištěného majetku. Číslo stížností 24827/14. Datum 17. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 209. 
  article

  article

 3. Déletrvající zajištění majetku jednotlivce pro účely trestního řízení : nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2020, sp. zn. II. ÚS 2713/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 4. Déletrvající zajištění majetku jednotlivce pro účely trestního řízení : nález ÚS z 9. 11. 2020, sp. zn. II. ÚS 2713/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 5. Zajištění, věc důležitá pro trestní řízení : usnesení Vrchního soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 6 To 54/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 264-271. 
  article

  article

 6. Dissemination of online content as freedom of expression : Pendov v Bulgaria (Application No. 44229/11).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 4, s. 394-405. 
  article

  article

 7. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 45-51. 
  article

  article

 8. Problematika souběhu práv poškozeného a konfiskačních nároků státu s právy druhého manžela u majetku ve společném jmění manželů při jeho zjištění v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 14-17. 
  article

  article

 9. Svévolný postup orgánu činného v trestním řízení - předání peněz zajištěných v rámci trestního řízení do zahraničí : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1355/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 240. 
  article

  article

 10. Zajišťování majetku v trestním řízení.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 5, s. 41-45. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.