Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Zákon o svobodném přístupu k informacím"
 1. Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 8, s. i. 
  article

  article

 2. Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xiv, 322 stran . ISBN 978-80-7598-548-4   Signatura M 8509
  OP
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

 3. Výklad pojmu "veřejná instituce" podle SvInf : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 618/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 149-151. 
  article

  article

 4. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na informační příkaz.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 106-113. 
  article

  article

 5. Změny právní úpravy přístupu k informacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 17, s. 587-592. 
  article

  article

 6. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (II. Q/2019).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 10, s. 33-34. 
  article

  article

 7. Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 21, s. i-ii. 
  article

  article

 8. Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 5, s. iii-iv. 
  article

  article

 9. Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 5, s. 62-63. 
  article

  article

 10. Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. II. 
  article

  article