Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Zákon o obchodních korporacích"
 1. Zákon o obchodních korporacích : komentář / Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . lx, 2566 stran . ISBN 978-80-7598-881-2   Signatura M 8892
  HP
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 2. Zpráva z kolokvia "Dopady novely ZOK v tuzemských i mezinárodních vztazích".   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 1, s. 38-40. 
  article

  article

 3. Zákon o obchodních korporacích : komentář.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xvii, 1316 stran . ISBN 978-80-7400-799-6   Signatura M 8769
  HP
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 4. Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 5, s. 43-47. 
  article

  article

 5. Vrchní soud v Praze: Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahujících předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ : usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 171/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 339-341. 
  article

  article

 6. Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké participace).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 4, s. 97-104. 
  article

  article

 7. Zákon o obchodních korporacích : komentář / Ivana Štenglová, Bohumil Havel, Filip Cileček, Petr Kuhn, Petr Šuk.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xv, 1128 stran . ISBN 978-80-7400-540-4   Signatura M 7855
  HP
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 8. Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7 (2015), č. 7-8, s. 193-205. 
  article

  article

 9. Zákon o obchodních korporacích : zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 /.    Praha : Ústav práva a právní vědy, 2014 . 112 s. . ISBN 978-80-87974-00-1   Signatura M 6834
  HP-Záko
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 10. Zákon o obchodních korporacích : komentář. 1. díl, (§ 1 až 343) / Jan Lasák ... [et al.].    Praha : Wolters Kluwer, 2014 . 1608 s. . ISBN 978-80-7478-537-5   Signatura M 6904/1
  HP-LaZá
  Zákon o obchodních korporacích

  book