Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Zákaz interrupcí"
 1. Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23. 
  article

  article

 2. Now regulacja przerywania ciąży w świetle Kostytucji.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 62-80. 
  article

  article

 3. Konsekwencje uchybień w obsadzie TK (uwagi na tle orzeczenia w sprawie K 1/20).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 81-100. 
  article

  article

 4. Prawo moralności publicznej, czyli o obowiązkach pozytywnych państwa po wyroku TK w sprawie K.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 101-116. 
  article

  article

 5. Aborcja, niepełnosprawność i krzywda osób trzecich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 117-131. 
  article

  article

 6. Dopuszczalność przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i praktyki Komitetu ONZ do spraw praw osób niepełnosprawnych.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 167-183. 
  article

  article

 7. Ogólnopolski Strajk Kobiet, aborcja i prawo do strajku.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 8, s. 184-195. 
  article

  article

 8. Taking abortion rights seriously : Whole Woman´s Health v Hellerstedt.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 80 (2017), no. 2, s. 325-338. 
  article

  article

 9. Taking abortion rights seriously : Whole Woman´s Health v Hellerstedt.   -- In:  The modern law review -- ISSN 1468-2230. -- Vol. 80 (2017), no. 2, s. 325-338. 
  article

  article

 10. Nejmenší z nás 2015 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením : 15.10.2015 Brno / editoři Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl.    Moravská Ostrava : Bios - Společnost pro bioetiku, 2016 . 160 stran . ISBN 978-80-905358-4-8   Signatura M 7337/15
  UP
  Nejmenší z nás 2015

  book