Search results

Records found: 35  
Your query: Subject h. and keywords = "Vymáhání pohledávek"
 1. Vymáhání pohledávek státu, které vzešly z rozhodovací činnosti soudů : usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 9. 2021, č. j. Konf 11/2020-17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 59-61. 
  article

  article

 2. De minimis curat mercator: Legal Tech wird Gesetz.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 35, s. 2537-2541. 
  article

  article

 3. Civil enforcement in a comparative perspective : a public management challenge / Wendy Kennett.    Cambridge : Intersentia, 2021 . xlix, 635 stran . ISBN 978-1-78068-818-3   Signatura Z 4555
  OP
  Civil enforcement in a comparative perspective

  book

 4. Exekuce na plnění přiznané v rozporu s hmotným právem.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 157-158. 
  article

  article

 5. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 9, s. 2-8. 
  article

  article

 6. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article

 7. (Ne)přiměřenost nákladů exekuce soudního exekutora ve vztahu k daňovým pohledávkám.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 22-26. 
  article

  article

 8. Zastavení exekuce k vymožení pohledávky exekutora z důvodu, že exekuční titul byl vydán exekutorem protizákonně : nález sp. zn. III. ÚS 4274/18 ze dne 26. 2. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 34-35. 
  article

  article

 9. ÚS se zastal vězně, jenž čelí exekuci a nemohl zacházet s důchodem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 16. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu, exekuce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2082/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 7, s. 1175-1181. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.