Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Vyklizení nemovitosti"
 1. Postup státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklizení usedlosti Cibulka : nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 2. Přezkum postupů státního zastupitelství a policie (věc vyklizení usedlosti Cibulka) : nález ÚS z 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 3. Výprosa (o. z.), společná domácnost, vyklizení nemovitosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2020, sen. zn. 26 Cdo 1588/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1515-1520. 
  article

  article

 4. Extrémní interpretační exces při stanovení výše odměny exekutora (vyklizení "Kliniky") : nález ÚS z 23. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 1565/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  article

  article

 5. Vyklizení nemovitosti, obnovení nájmu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4354/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 5, s. 303-305. 
  article

  article

 6. Klienti H-Systemu zůstávají v nejistotě ani Nejvyšší soud spor o domy neukončil.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 18. 
  article

  article

 7. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 234-249. 
  article

  article

 8. Odepření práva na vyklizení nebytových prostor : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013 (Rc 15/2015, PR 3/2015 s. 108).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 276. 
  article

  article

 9. Řízení před soudem: nezákonný zásah; vyklizení nemovitosti : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2015, čj. 6 As 255/2014-42.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 7-8, s. 715-729. 
  article

  article

 10. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.