Search results

 1. Legislativní rada vlády slaví 50 let.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. ii-vi. 
  article

  article

 2. Ke vztahu vlády bez důvěry a Parlamentu ČR (pár poznámek).   -- In:  Právo jako multidimenzionální fenomén -- s. 344-349 -- M 8673. 
  article

  article

 3. Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky = Electoral stalemate and constitutional mechanisms for its solution. Example of the Slovak republic.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 1, s. 139-156. 
  article

  article

 4. Rozhodování o věcech veřejných / Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xii, 220 stran . ISBN 978-80-7598-829-4   Signatura M 8713
  PL
  Rozhodování o věcech veřejných

  book

 5. Protecting the rule of law in the EU legal order : a constitutional role for the court of justice.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 16, (2020), no. 1, s. 8-32. 
  article

  article

 6. Ústavní právo a státověda. 2. díl, Ústavní právo České republiky / Václav Pavlíček a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1160 stran . ISBN 978-80-7502-468-8   Signatura M 8768/2
  UC
  Ústavní právo a státověda

  book

 7. Recht auf chancengleiche Teilnahme am politischen Wettbewerb – Fall Seehofer : BVerfG 09.06.20 – 2 BvE 1/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 29, s. 2096-2104. 
  article

  article

 8. On the principle of irremovability of judges beyond age descrimination : Commission v. Poland.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 57, (2020), no. 5, s. 1555-1584. 
  article

  article

 9. Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządzności w stosunku do państw członskowskich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 74, (2019), no. 6, s. 28-54. 
  article

  article

 10. Skuteczność procedur ochrony praworządzności w Radzie Europy i jej państwach członskowskich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 74, (2019), no. 6, s. 55-72. 
  article

  article