Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Veřejné dražby"
 1. Vrchní soud v Praze: Vydražení podílu společníka třetí osobou ve veřejné dobrovolné dražbě : usnesení Vrchního soudu v Praze z 6. 5. 2021, sp. zn. 7 Cmo 29/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 13-14, s. 509-513. 
  article

  article

 2. Zákon o veřejných dražbách : komentář / Adam Rakovský, Jana Líznerová, Josef Haščák.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xix, 574 stran . ISBN 978-80-7400-712-5   Signatura M 8331
  FP
  Zákon o veřejných dražbách

  book

 3. Zákon o veřejných dražbách / Renata Valešová, Jaroslav Hradil.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . x, 143 stran . ISBN 978-80-7552-777-6   Signatura M 7849
  FP
  Zákon o veřejných dražbách

  book

 4. Veřejná dražba. Dražba nedobrovolná. Vázanost nálezem Ústavního soudu. Vázanost soudce zákonem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.března 2012, sp.zn. 31 Cdo 152/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č.3, s.167-176. 
  article

  article

 5. Lze platně a účinně nabýt akcie na jméno ve veřejné dobrovolné dražbě?.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.17, (2011), č.11, s.400-402. 
  article

  article

 6. K ústavně konformní interpretaci zákona o veřejných dražbách - ochrana práv vlastníků dražených nemovitostí : nález Ústavního soudu ze dne 30.9.2006, sp.zn. III. ÚS 384/08.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 16, (2010), č.4, s. 126-129. 
  article

  article

 7. Zpeněžení konkurzní podstaty / Ilona Schelleová a kolektiv.    Praha, 2004 . 133 s. . ISBN 80-86432-85-8   Signatura M 3322
  OP-....
  Zpeněžení konkurzní podstaty

  book

 8. Vymáhání pohledávek / Tomáš Pohl.    Praha : IFEC, 2002 . 275 s. . ISBN 80-86412-16-4   Signatura M 2728
  OP-PoVy
  Vymáhání pohledávek

  book

 9. Veřejné dražby a exekuce / Miloslava Prudilová.    Praha : Linde, 2001 . 449 s. . ISBN 80-7201-288-6   Signatura M 2625
  HP-PrVe
  Veřejné dražby a exekuce

  book

 10. Zákon o veřejných dražbách : komentář / Jan Veselý ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2001 . xvii, 757 s. . ISBN 80-7179-348-5   Signatura M 2581
  FP-VeZá
  Zákon o veřejných dražbách

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.