Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Veřejná žaloba"
 1. Hass im Netz – Das HiNBG und die Probleme des Straf-, Strafprozess- undStrafanwendungsrechts.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 1, s. 16-24. 
  article

  article

 2. Vybrané otázky antidiskriminačního práva a jejich řešení v evropské a tuzemské judikatuře v letech 2010 až 2020 : díl první (zdravotní postižení, veřejné diskriminační výroky).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 224-230. 
  article

  article

 3. Veřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti : aplikace, explikace, efektivita.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 5, s. 28-36. 
  article

  article

 4. Proměna v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce podané ve veřejném zájmu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 8, s. 525-537. 
  article

  article

 5. Postavení státního zastupitelství a jeho ústavní zakotvení .   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 16, (2017), č. 10, s. 229-234. 
  article

  article

 6. Sperre des Zugangs zu YouTube ohne gesetzliche Basis : Cengiz u. a. gg. die Türkei (1. 12. 2015) Kam. II. Bsw. Nr. 48.226/10 und 14.027/11.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 24, (2015), Nr. 6, s. 533-536. 
  article

  article

 7. Vývoj veřejné žaloby do roku 1989 / Karel Schelle.    Ostrava : KEY Publishing, 2012 . 48 s. . ISBN 978-80-7418-170-2. ISBN 978-80-87475-24-9   Signatura M 6350
  TP-ScVý
  Vývoj veřejné žaloby do roku 1989

  book

 8. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR / Miroslav Růžička.    Praha : C.H. Beck, 2005 . xxiv, 745 s. . ISBN 80-7179-929-7   Signatura M 3698
  TP-RůVe
  Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR

  book

 9. Vademecum státního zástupce / Jaroslav Fenyk.    Praha : ASPI, 2003 . x, 521 s. . ISBN 80-86395-80-4   Signatura M 3721
  TP-FeVa
  Vademecum státního zástupce

  book

 10. Státní zastupitelství : historie, současnost a perspektivy / Libor Nedorost ... [et al.].    Praha : Eurolex Bohemia, 2002 . 519 s. . ISBN 80-86432-34-3   Signatura M 2924
  DP-NeSt
  Státní zastupitelství

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.