Search results

Records found: 143  
Your query: Subject h. and keywords = "Vazba"
 1. Lhůta pro podání stížnosti proti vazebnímu usnesení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 2-7. 
  article

  article

 2. Cizinec rovná se vazba?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 39-42. 
  article

  article

 3. Fortgesetzte Untersuchungshaft trotz Feststellung einer Verletzung von Art 5 iVm Art 18 EMRK durch den EGMR : Kavala gg die Türkei (Art 43 Abs 4 EMRK) (GK) (11.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 362-368. 
  article

  article

 4. Ústavní stížnost proti rozhodnutí o vazbě; lhůta pro podání stížnosti proti rozhodnutí o ponechání ve vazbě : nález ÚS z 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1919/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 5. Právo na obhajobu ve vazebním řízení : nález ÚS z 29. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 3939/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 6. Rozhodování soudu o dalším trvání opatření, jimiž lze nahradit vazbu : nález ÚS z 13. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2821/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 184. 
  article

  article

 7. Určení místní příslušnosti soudu rozhodujícího o vazbě mladistvých : nález ÚS z 20. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 677/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 185. 
  article

  article

 8. Náležitosti příkazu k zatčení : nález ÚS z 24. 8. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1507/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 241. 
  article

  article

 9. Povinnost soudu přezkoumat zákonnost vazby v případě propuštění obviněného z vazby : nález ÚS z 24. 8. 2021, sp. zn. IV. ÚS 637/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 241. 
  article

  article

 10. Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o vzetí obviněného do vazby : nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 584/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 57-8. 
  article

  article