Search results

 1. Mit Entkleidung verbundene Durchsuchung Strafgefangener ohne konkreten Anlass : Roth gg. Deutschland (22.10.2020).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 29, (2020), Heft 5, s. 329-332. 
  article

  article

 2. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů / Lukáš Dirga.    Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020 . v, 184 stran . ISBN 978-80-261-0848-1   Signatura M 8725
  TP
  Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů

  book

 3. Uživatelé drog ve vězení : hodnocení účinnosti terapeutických programů / Petr Zeman a kol..    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 181 stran . ISBN 978-80-7338-178-3   Signatura M 8568
  TK
  Uživatelé drog ve vězení

  book

 4. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3784/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 8, s. 1475-1484. 
  article

  article

 5. Vězeňství. II / Anna Šabatová, Milan Svoboda, Jiří Matuška, Martin Klumpar.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2019  Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 272 stran . ISBN 978-80-7631-004-9. ISBN 978-80-7598-410-4   Signatura M 8425
  TP
  Vězeňství

  book

 6. Zugang zu Computern für Strafgefangene (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 2019, Heft 11, s. 344. 
  article

  article

 7. Poskytování specifické stravy osobám ve vazbě.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 5, s. 46-52. 
  article

  article

 8. Symbolika kriminálního tetování / Barbora Vegrichtová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 234 stran . ISBN 978-80-7380-693-4   Signatura M 8082
  TK
  Symbolika kriminálního tetování

  book

 9. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3296/17 : datum rozhodnutí: 20. prosince 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 1, s. 50-51. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 121-133. 
  article

  article