Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Věcná příslušnost"
 1. Možnost napadanout ústavní stížností dílčí pravomocná rozhodnutí; následky nesprávného rozhodnutí dle § 104a OSŘ : nálezu ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1490/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 192. 
  article

  article

 2. Incidenční spory : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 6037/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1239-1249. 
  article

  article

 3. Příslušnost soudu věcná, politické strany : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1495/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 10, s. 1824-1833. 
  article

  article

 4. Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 5. Příslušnost soudu v přípravném řízení - možnosti a úskalí budoucí právní úpravy.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 3, s. 9-19. 
  article

  article

 6. Příslušnost soudu věcná, incidenční spory : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4123/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1193-1207. 
  article

  article

 7. Incidenční spory. Odpůrčí nárok. Věcná příslušnost soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4123/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 9, s. 643-651. 
  article

  article

 8. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv - praktické otázky dualismu práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 20, s. 710-714. 
  article

  article

 9. Odůvodnění usnesení o věcné příslušnosti dle § 104a OSŘ : nález ÚS z 13. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2499/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 10. Anforderungen an eine menschenwürdige Unterbringung in Gemeinschaftshaft : BVerfG: 20. 05. 16 – 1 BvR 3359/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 44, s. 3228-3230. 
  article

  article