Search results

 1. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář / Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xviii, 417 stran . ISBN 978-80-7400-823-8   Signatura M 8903
  JU
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  book

 2. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář / Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka.    Praha : Leges, 2021 . xxiv, 288 stran . ISBN 978-80-7502-511-1   Signatura M 8900
  JU
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  book

 3. Znalecké dokazování v trestním řízení / Marek Fryšták.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xi, 119 stran . ISBN 978-80-7676-063-9   Signatura M 8914
  TP
  Znalecké dokazování v trestním řízení

  book

 4. Znalec a znalecký posudek v civilním řízení / Luboš Dörfl.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xv, 213 stran . ISBN 978-80-7400-790-3   Signatura M 8682
  OP
  Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

  book

 5. Znalec v exekučním řízení podle nového znaleckého zákona.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 9-14. 
  article

  article

 6. Znalecké dokazování v trestním řízení / Marek Fryšták.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xi, 112 stran . ISBN 978-80-7598-385-5   Signatura M 8532
  TP
  Znalecké dokazování v trestním řízení

  book

 7. Prokázat potřebné znalosti pro jmenování znalcem lze i jinak, než absolvováním teoretického formálního vzdělání : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 1 As 94/2018-54.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 6, s. xciv-xcviii. 
  article

  article

 8. Obvyklá pochybení znalců při vyčíslení výše škody.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 31-39. 
  article

  article

 9. Nad novou úpravou znalecké činnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. II. 
  article

  article

 10. Znalci a jejich trestní odpovědnost.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 9, s. 15-23. 
  article

  article