Search results

Records found: 42  
Your query: Subject h. and keywords = "Výkon veřejné moci"
 1. Ústavní soud se vyjádřil k odpovědnosti státu za výkon veřejné moci notářem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 55. 
  article

  article

 2. Odpovědnost státu za škodu způsobenou notářem : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 3. Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice : znehodnocení zajištěného majetku. Číslo stížností 24827/14. Datum 17. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 209. 
  article

  article

 4. Použití § 142 odst. 3 OSŘ při rozhodování o nákladech řízení ve sporu o konkrétní výši zadostiučinění za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci : nález ÚS z 16. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 453/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 284. 
  article

  article

 5. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 6. Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 61-65. 
  article

  article

 7. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 389 stran . ISBN 978-80-7598-854-6   Signatura M 8745
  SP
  Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

  book

 8. Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 333-335. 
  article

  article

 9. Odpovědnost státu za škodu, nemajetková újma (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2020, sp. zn. 25 Cdo 705/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1489-1495. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.