Search results

Records found: 40  
Your query: Subject h. and keywords = "Výkon veřejné moci"
 1. Ústavní soud se vyjádřil k odpovědnosti státu za výkon veřejné moci notářem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 55. 
  article

  article

 2. Odpovědnost státu za škodu způsobenou notářem : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 1924/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 3. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 4. Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 61-65. 
  article

  article

 5. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 389 stran . ISBN 978-80-7598-854-6   Signatura M 8745
  SP
  Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

  book

 6. Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 333-335. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za škodu, nemajetková újma (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2020, sp. zn. 25 Cdo 705/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1489-1495. 
  article

  article

 8. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  article

  article

 9. Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 545-550. 
  article

  article

 10. Náhrada škody, která vznikla v příčinné souvislosti s vedením trestního stíhání : nález ÚS ze 7. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 2767/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 320. 
  article

  article