Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Výhrada vlastnictví"
 1. Vlastnictví, výhrada vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 3, s. 432-441. 
  article

  article

 2. Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo / zostavila Alena Hambáleková.    Bratislava : Iuris Libri, 2016 . 354 stran . ISBN 978-80-89635-24-5   Signatura Z 3594
  OP
  Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

  book

 3. Prodej větrné elektrárny : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 23-27. 
  article

  article

 4. Vznik vlastnického práva. Výhrada vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 12, s. 954-962. 
  article

  article

 5. Výhrada vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.listopadu 2012, sp.zn. 32 Cdo 4470/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 17, (2013), č. 11, s. 897-904. 
  article

  article

 6. Smlouva o dílo. Výhrada vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.ledna 2011, sp.zn. 29 Cdo 4804/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.15, (2011), č.12, s.943-946. 
  article

  article

 7. Der Eigentumsvorbehalt in der Insolvez des Käufers nach dem IRÄG 2010.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2011, Jhrg. 2011, Heft 20, s. 904-915. 
  article

  article

 8. Výhrada vlastnictví a právo zástavní v kupních smlouvách se zřetelem k právům Latinské Ameriky a Českosklovenské socialistické republiky / Alois Landa.    Praha : Československá obchodní komora, 1965 . 177 s.   Signatura M 4921
  HP-LaVý
  book

  book