Search results

Records found: 128  
Your query: Subject h. and keywords = "Výživné"
 1. Judikatura práva rodiny / Daniela Kovářová, Karel Havlíček.    Praha : Stálá konference českého práva, 2022 . 200 stran . ISBN 978-80-906813-7-8   Signatura M 9077
  OP
  Judikatura práva rodiny

  book

 2. Stanovení výše náhrady nákladů řízení ve věcech návrhu na zrušení výživného : nález ÚS z 8. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  article

  article

 3. Důvody pro zvýšení výživného na dítě.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 8, s. 23-25. 
  article

  article

 4. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 5. Spory o děti - odlišné výklady pohledem interpretačního principu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 10, (2022), č. 1, s. 15-24. 
  article

  article

 6. Při určení nákladů řízení o zrušení výživného je nutné postupovat podle § 8 odst. 2 advokátního tarifu : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 57-58. 
  article

  article

 7. Zwischen Luxus und Askese – Neues beim Unterhalt im Fall gehobener Lebensverhältnisse.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 7, s. 425-430. 
  article

  article

 8. Die Leitlinien der Oberlandsgerichte zur Bemessung des Unterhalts.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 8, s. 497-502. 
  article

  article

 9. Zákon o náhradním výživném : komentář / Eva Janková, Gabriela Obermannová.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . viii, 74 stran . ISBN 978-80-7552-675-5   Signatura M 8934
  OP
  Zákon o náhradním výživném

  book

 10. Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020 / Monika Forejtová, Pavla Buriánová, Vladislav Vnenk a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . x, 167 stran . ISBN 978-80-7676-145-2   Signatura M 8940
  OP
  Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020

  book