Search results

Records found: 21  
Your query: Subject h. and keywords = "Výše odškodnění"
 1. ÚS: Výše odškodnění musí odpovídat zásahu do práv poškozeného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 12. 
  article

  article

 2. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I/2021).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 5, s. 27-28. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 561-566. 
  article

  article

 4. Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období let 2002 až 2006 : nález ÚS ze 4. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2326/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 3, s. 79. 
  article

  article

 5. Justice může obrátit důkazní břemeno v medicínských sporech, rozhodl ÚS.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 24. 
  article

  article

 6. Možnost obrácení důkazního břemene v medicínských sporech : nález ÚS z 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 230. 
  article

  article

 7. Quantum of damages awards in defamation cases : Independent Newspapers (Ireland) Ltd v Ireland (Application No. 28199/15).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2017, Iss. 5, s. 517-519. 
  article

  article

 8. Hlediska odůvodňující přiznání náhrady nemajetkové újmy v trestním (adhezním) řízení ve výši výrazněji překračující horní hranici doporučeného základního rozpětí : rozsudek KS v Hradci Králové z 29. 9. 2016, sp. zn. 5 T 3/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 11-12, s. 363-365. 
  article

  article

 9. Odčinění újmy na zdraví : nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 11, s. 46-49. 
  article

  article

 10. "Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví" - zpráva z konference.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 11, s. 73-74. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.