Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Uzavírání smluv"
 1. Zvláštní způsoby uzavírání smluv : jednostranné sliby / Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, Rostislav Kolář, Jakub Maur.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 260 stran . ISBN 978-80-7598-530-9   Signatura M 8590
  OP
  Zvláštní způsoby uzavírání smluv

  book

 2. Kein Widerrufsrecht bei individuell hergestellter Ware : EuGH 21.10.20 – C-529/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 51, s. 3707-3708. 
  article

  article

 3. Závazkové právo / Přemysl Raban a kolektiv.    Brno : Václav Klemm, 2019 . 530 stran . ISBN 978-80-87713-18-1   Signatura M 8567
  OP
  Závazkové právo

  book

 4. Die vorläufinge Anwendung von Staatsverträgen zwischen Verfassungsgrundsätzen und der «Rücksicht auf die Forderungen der Wirklichkeit».   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 116, (2015), Heft 9, s. 455-469. 
  article

  article

 5. Smlouva. Akceptace návrhu smlouvy. Smlouva o zřízení zástavního práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.ledna 2013, sp.zn. 31 Cdo 1571/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 1-11. 
  article

  article

 6. Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny / David Dvořák.    Praha : C.H. Beck, 2014 . xx, 242 s. . ISBN 978-80-7400-518-3   Signatura M 6858
  SP-DvSm
  Smluvní závazkové vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny

  book

 7. Přístupy k řešení oboustranného omylu při uzavírání smlouvy.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 152, (2013), č.11, s. 1113-1131. 
  article

  article

 8. Občanské právo hmotné : relativní majetková práva / Přemysl Raban a kolektiv.    Brno : Václav Klemm, 2013 . 476 s. . ISBN 978-80-87713-10-5   Signatura M 6699
  OP-RaOb
  Občanské právo hmotné

  book

 9. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16.1.2013, sp.zn. 31 Cdo 1571/2010.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č. 4, s. 543-554. 
  article

  article

 10. Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.10, s.359-360. 
  article

  article