Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu Pl ÚS 29 13"
 1. Náhrada škody za neoprávněný odběr elektrické energie.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 29-31. 
  article

  article

 2. Odpovědnost za škodu za neoprávněný odběr elektrické energie.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 11, s. 29. 
  article

  article

 3. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 21, s. 725-733. 
  article

  article

 4. Úředníci a pyramida : k výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 2, s. 88-112. 
  article

  article

 5. Náhrada škody. Neoprávněný odběr elektrické energie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 25 Cdo 201/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 8, s. 609-614. 
  article

  article

 6. Stanovení výše škody způsobené neoprávněným odběrem.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 11-12, s. 264-266. 
  article

  article

 7. Výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny : nález ÚS z 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 668/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 10, s. 345-347. 
  article

  article

 8. Neoprávněný odběr energie z pohledu trestního práva.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 3, s. 55-60. 
  article

  article

 9. Výpočet náhrady škody za tzv. černé odběry : usnesení ÚS z 1.4.2014, sp.zn. Pl. ÚS 29/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 6, s. 211. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.