Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu IV ÚS 2 93"
 1. Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2014, sp.zn. 31 Cdo 2740/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č. 8, s.1194-1203. 
  article

  article

 2. Kdy rozhodnutí o žalobě na plnění netvoří překážku věci rozhodnuté pro pozdější žalobu na určení věcného práva : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2014, sp.zn. 31 Cdo 2740/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 22, 2014, č. 17, s. 603-606. 
  article

  article

 3. Rozsudek o žalobě na plnění a překážka věci rozhodnuté pro žalobu na určení věcného práva : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 25.6.2014, sp.zn. 31 Cdo 2740/2012.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 9, s. 315-316. 
  article

  article

 4. Schválený smír jako překážka věci rozsouzené : usnesení NS z 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 458/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 5, s. 175-176. 
  article

  article

 5. Vztah vlastnických žalob na plnění a na určení.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 9, s. 306-309. 
  article

  article