Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu III ÚS 327 06"
 1. Vlastnictví, výhrada vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 3, s. 432-441. 
  article

  article

 2. Prodej větrné elektrárny : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 23-27. 
  article

  article

 3. Vznik vlastnického práva. Výhrada vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 42/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 12, s. 954-962. 
  article

  article

 4. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 234-249. 
  article

  article

 5. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  article

  article