Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu II ÚS 3864 11"
  1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
    article

    article

  2. Advokát a „úschova“ : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.7, s. 60-61. 
    article

    article