Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Usnesení Ústavního soudu I ÚS 2152 15"
 1. Žaloba proti rozhodnutí o námitce podané k návrhu územního plánu v aktuální judikatuře správních soudů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 6, s. 206-212. 
  article

  article

 2. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy : nález ÚS z 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 950/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46. 
  article

  article

 3. Vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 743-748. 
  article

  article

 4. Vlastnické právo. Náhrada za omezení vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 6, s. 392-395. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Náhrada za omezení vlastnického práva způsobené vymezením územní rezervy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 10, s. 376-378. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.